Welcome to ALS-COED Community!

Inaasahan namin na sa puntong ito ay nakapagrehistro ka na sa ALS-COED Community. Malugod ka naming tinatanggap sa aming komunidad! Bago magbasa at magsagot ng mga quizzes at practice tests, mag-login muna para makalikom ng mga puntos habang nag-aaral, nag-rereview o naglalaro. Kapag ikaw ay naka-login, bibibilang ng aming system ang iyong paggamit. Kapag tumatagal sa paggamit, dumarami ang puntos. Automatiko ang pagbilang na ito at makikita mo mismo ito sa iyong dashboard. Mag-enjoy, matuto at mag-ipon ng points para makakuha ng COUPON CODE na siya namang magiging basehan sa pagpili ng makakatanggap ng ALS-COED Rewards.

Bakit Kailangang mag-login?

Kapag naka-login ka, puwede kang makapag-review at makakuha ng mga points habang nag-rereview. Ang mga puntos ay depende sa iyong mga nasagutang mga Practice Test o kaya nabasang mga leksyon. Kaya hinihikayat kang mag-register at mag-login para makapag-ipon ng puntos. Kalaunan, kapag ang mga naipon mong puntos ay umabot sa kaukulang level, magkakaroon ka ng coupon code na siyang magbibilang sa iyo sa pagpili ng mga mabibigyang ng mga gantimpala.

Ang mga mapipiling mabigyan ng rewards ay mai-aanunsyo sa ating website at makakatangap din ng email kung paano niya makuha ang kanyang gantimpala. Kaya alalahanin na sa bawat paggamit, dapat ikaw ay nakalog-in.

LOGIN FORM
Username:
Password:

Create New Account

Enter username and password to login.

LATEST

ALS LESSONS

ALS GAMES