Why do you need to register?

ALS-COED is a community of learners and teachers. Our core value is cooperative learning. We learn to enjoy and to have fun and ultimately help one another. We intend to create a productive community that uses available resources to help people and ourselves. If you want to be a part of this community, then please register.

Whether you are a member or not it is free to use our learning resources. However, your benefit is only limited to learning and meeting friends. For our registered members, we go an extra mile by creating a system where they can earn ALS POINTS while learning by reading our articles, answering our quizzes and practice tests, and contributing ALS lessons, quizzes and practice tests. ALS Points can then be accumulated and if it reach a certain level, the members will be given a coupon code in order to qualify to join our ALS-COED Cash Reward Promo.

So, if you want to take advantage of our members benefits, please join us and register. After creating an account you can then complete your profile and everytime you use our resources, please log in. Thank you for using our services and helping our ALS Learners.

ALS-COED

ALS-COED FAQ PAGE

Ano ang ALS-COED?
Ang ALS-COED at nangangahulugang Alternative Learning System Cooperation for Education. Ito ay isang komunidad ng mga mag-aaral at learning facilitators at teachers na handang makipagtulungan para sa ikauunlad ng kanilang kaalaman at upang makatulong sa iba.

Anu-ano ang matututunan ko dito?
Maraming matututunan ang isa dito sa aming komunidad. Pangunahin dito ay ang mga kasanayang hango sa mga ALS learning strands o kaya mga pinag-aaralan sa ALS. Kasama na rin dito ang mga kasanayang inaaral sa loob ng paaralang pormal at mga makabagong kaalamang hango sa internet.

Sinu-sino ang mga kasali dito?
Mga Filipino ang pangunahin naming members. Puwede ring sumali ang mga iba bastat nakakaintindi ng wikang Tagalog, sapagkat pangunahing medium of instruction ay Filipino. Karamihan sa aming members ay mga nag-aaral ng ALS at mga nagtuturo ng ALS. Kapag sinabing nagtuturo, kasama na dito ang mga Teachers sa formal school, mga Instructional Managers, Facilitators ng ALS at kahit mga ALS Passers na willing mag contribute ng mga lessons at practice tests.

Anu-ano ang mga benepisyong makukuha ko kapag member ako ng ALS-COED?
Simpleng mga benepisyo ang makukuha dito, pero inaasahang pang-habambuhay ang epekto nito. Pangunahin dito ang KAALAMAN. Sa paggamit ng aming mga learning resources, mula lessons, reviewers at practice tests, inaasahang pauunlarin nito ang inyong kaalaman upang maging kapaki-pakinabang sa inyong pag-aaral sa loob man o labas ng paaralan pormal at di-pormal. At para mas exciting ang aming pag-aaral, bawat pagbisita at paggamit ninyo sa aming mga learning resources, makakalikom kayo ng mga kaukulang puntos o ALS-COED POINTS.

Paano ako makalikom ng puntos o ALS-COED POINTS at makakakuha ng ALS-COED Rewards?

Narito ang mga hakbang:

  1. Mag-register upang maging kasali sa ALS-COED Community
  2. Punan ang Personal Profile at kompletuhin ito.
  3. I-activate ang iyong membership sa pamamagitan ng pag-kompirma gamit ang iyong personal email address
  4. Magbasa ng mga lessons at reviewers upang matuto, magsagot ng aming mga practice tests, o kaya maglaro sa aming mga COED-games.
  5. Kung ikaw naman ay isang learning facilitator, IM o teacher o kahit sinong gustong maglaan ng panahon at kaalaman sa aming komunidad, gumawa ng mga lesson presentations, review materials at practice tests upang makaipon ng kaukulang ALS-COED points
  6. Kapag ang iyong nalikom na puntos ay umabot sa kaukulang level na itatakda ng admin, ikaw ay mabibigyan ng ALS-COED coupon code. Ang coupon code na ito ay magsasali sa iyo sa aming ALS-COED Rewards. Kapag napili sa pamamagitan ng random selection ang iyong coupon code, makakatanggap ka ng kaukulang gantimpala.

Dito sa ALS-COED community, natututo ka na, nalilibang ka pa. At higit sa lahat hindi pa nasayang ang oras mo, may gantimpala pang naghihintay sa iyo.

REGISTER

Fill-in to register.
Learner       Teacher
Choose a Username:
Choose a Password:
Retype Password:
Email Address:
Refresh     Login

You should register first to login.
Register Login

LATEST

ALS LESSONS

ALS GAMES